Artikel:
"He gazed upon the World and said: So Much for Symmetry" (citaat RBKM Rops).
(Weekblad Oosterhout en Omstreken, 15 Juni 2011, p.3).

 


Het eerste dat opvalt bij het aanschouwen van doeken van RBKM (Roy) Rops is de intensiteit en de veelzijdigheid van zijn werk. Hoewel er rustiger taferelen bij zitten, komen zijn werken veelal direct op je af. Soms om te choqueren, soms om je tot kalmte te manen. Maar immer intens. Als men kijkt naar de achtergrond bij zijn werken, zit er vaak een inzicht of gedachte achter. Het is aan de aanschouwer om dit al dan niet over zich heen te laten komen. Zoals Rops zelf zegt: “Het louter zien geeft vaak ook al genoeg. Kijkend naar de wolken vraag je ook niet naar hun boodschap”. Op de vraag waarom in zijn werk toch vaak meer zit dan het oog in eerste opzicht kan waarnemen, antwoordt hij dat er altijd meer is dan je ziet. Zijn drang tot creëren is onderhevig aan wat zich afspeelt in zijn ervaringen en zijn hoofd. Van zich openstellen of blootgeven in kunst wil Rops niets weten: Hij schept omdat hij het wil en kan, meer is het niet. Wat eruit komt in zijn werk geeft, “zoals bij elke handeling van een mens, immer diens omgeving weer”.

Geboren in 1982 te Gilze-Rijen (Noord Brabant) is Rops altijd bezig geweest met het uiten van wat hij waarnam en dacht op papier, hout, deuren; alles wat een ondergrond kon bieden. Van jongs af aan was hij overal waar hij kon aan het tekenen, verven, krassen en kerven. Na een reis door Europa is hij politicologie en filosofie gaan studeren in Leiden, ook tijdens deze periode heeft zijn drang tot scheppen hem nimmer kunnen verlaten. Hij heeft één poging gewaagd tot een academische vorming in de kunsten maar al tijdens het eerste college verliet hij door onenigheid de zaal om vervolgens zich op eigen houtje wegwijs te maken in zijn methodes, technieken en werken.

RBKM Rops gebruikt in zijn werken de omzetting van inzichten naar doek. Geïnspireerd door (indirecte) waarnemingen, filosofie en muziek laat hij zich gaan in zijn werken om wat er zich in zijn hoofd bevindt te vertalen naar het doek. Waar sommige werken kleurintensief en helder zijn, hebben andere werken een donkerder en soms ingetogener karakter. Naast vrijheid als thema in zijn werken is het ook te vinden in zijn werkwijze: ongebonden aan een vaste stroming of methode, compromisloos en doortastend.

Zowel in materiaal als in methode laat Rops zich niet beperken: Olie- en acrylverf, krijt maar ook minder traditionele producten komen voor in zijn werken. Qua methode verschilt het van doek tot doek en vaak komen meerdere werkwijzen terug in eenzelfde doek. 

De locatie van deze expositie is even bijzonder als gewild. Regelmatig worden hier exposities gehouden maar zo uiteenlopend en krachtig als de komende is vooralsnog een zeldzaam vertoon.. Kom langs voor een bezoek en ervaar de schoonheid, laat je bewegen !

15-6-2011 (red.)

Ook te vinden op de site van uitgeverij M. De Jong.